Main Page

From JVBQ
Jump to: navigation, search

Juchter van Bergen Quast Wiki

Inleiding

De familie Quast is een van oorsprong Duitse adellijke familie (Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon XI, 2000), die zich in de achttiende eeuw op de Nederlandse Antillen vestigde en daar tot het koloniale patriciaat werd gerekend (A.J.C. Krafft, Historie en Oude Families van de Nederlandse Antillen, Het Antilliaans Patriciaat, ‘s-Gravenhage 1951). In het midden van de twintigste eeuw vestigde de familie zich in Nederland. In de West is de adellijke titel zelden gebruikt.

Adeldom

Op 16 maart 1789 heeft Karl Theodor, keurvorst van de Palts en van Beieren, Johann Anton Quast (1761-?) – neef van ds. J.C.A. Quast (1718-1790), van wie de huidige generaties afstammen – in de adelstand verheven onder toekenning van het predicaat von. Tijdens het rijksvicariaat van deze keurvorst, dat duurde vanaf het overlijden van keizer Jozef II op 20 februari 1790 tot de kroning van keizer Leopold II op 9 oktober 1790, werd daaraan op 1 september 1790 de titel Freiherr van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie toegevoegd. Titel en predicaat zijn blijkens een verklaring van het Pruisische Heroldsamt door middel van adoptie overgegaan op de huidige generaties. Te Budapest werd op 13 september 2014 (in het Vitézi Rend-diploma, nr. 2014/0150) de oude Duitse Freiherren-titel en het adelspredicaat erkend voor de huidige generaties door Zijne Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid József Árpád van Habsburg-Lotharingen, aartshertog van Oostenrijk, prins van Hongarije, Kroatië en Bohemen. Te Napels werd op 10 mei 2016 (reg. prot. 7-2016) door de wapenkoning van de koninklijke familie van Bourbon-Sicilië (Real Casa di Borbone delle Due Sicilie) een vergelijkbare erkenning ten aanzien van de adeldom, het familiewapen en de genealogie afgegeven. Een tak van deze familie (de Bourbon de Parme) werd destijds als souverein vorstenhuis erkend door koningin Beatrix (Koninklijk Besluit van 15 mei 1996, nr. 96.000163) op grond van afstamming in mannelijke lijn uit een tak van het regerende koningshuis van Spanje (zoals ook de tak van Bourbon-Sicilië hiervan afstamt). Heroldenamt-Bd. 20-1 nr. 26

Freiherren-diploma J.A. Freiherr von Quast 1790 – Bayerisches Hauptstaatsarchiv – königlich-bayerisches Heroldsamt – Bd. 20-1 nr. 26 – Opvallend zijn de onmiskenbare verwijzingen naar het verblijf in de West.

Heraldiek

Het Freiherren-wapenschild, vermeerderd met een schildhoofd van goudhermelijn, is geregistreerd door het Department of Arts and Culture van de republiek Zuid-Afrika en gepubliceerd in de Government Gazette No. 37653 van 23 mei 2014, onder Government Notice No. 380, voor leden van de Family Association of the Barons Von Quast (Familienverband der Freiherren von Quast). Door een aantal familieleden zijn andere wapens gevoerd (zie Nederlandse Genealogieën 11).

Naamstoevoegingen

Bij Koninklijk Besluit te Den Haag, 24 aug. 2001, nr. 01.003931 werd de naam Juchter van Bergen aan de stamnaam Quast toegevoegd. Door de oudste tak wordt Juchter van Bergen Quast of Freiherr von Quast-Juchter gevoerd (de laatste naam werd ingeschreven in de Books of the Lords of Council and Session Edinburgh, onder nummer 27, 757).

Landgoederen

In de uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State van 21 september 1990, nr. R02.88.1390 (p. 4), is bepaald dat een lid van de huidige generatie “in rechte mannelijke lijn afstamt van Anton Quast (generatie VII, zie onder), die naar de Afdeling is gebleken, rechthebbende was ten aanzien van de heerlijkheid Odenkirchen“. In bezit van de familie waren verder Niederheid, Broicher Hof en Niberg (Quastenhof). Deze goederen zijn gelegen in de omgeving van Mönchengladbach.