• Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon XI (2000)
  • A.J.C. Krafft, Historie en Oude Families van de Nederlandse Antillen, Het Antilliaans Patriciaat, ‘s-Gravenhage 1951 (uitgever: M. Nijhoff)
  • C.E.G. ten Houte de Lange, Repertorium Familiewapens van Bekende Nederlandse Geslachten, Een overzicht van de wapens van de adel, het patriciaat en aanverwante geslachten van het Koninkrijk der Nederlanden, ‘s-Gravenhage/Rotterdam 2001 (uitgever: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde)
  • C.E.G. ten Houte de Lange (red.) Nederlands Wapenboek – Quast, I, ‘s-Gravenhage 1998 (uitgever: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde)
  • A.E.M. Roelants, J.T. Anema, O. Schutte (red.), Nederlandse Genealogieën 11, ‘s-Gravenhage 1996 (uitgever: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde)
  • A.E.M. Roelants, J.T. Anema, O. Schutte (red.), Nederlandse Genealogieën 13, ‘s-Gravenhage 2005 (uitgever: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde)
  • C.E.G. ten Houte de Lange et al. (red.), Kwartierstatenboek III, ‘s-Gravenhage, 1993 (uitgever: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde)
  • L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn et al. (red.), Kwartierstatenboek IV, ‘s-Gravenhage/Rotterdam 2000 (uitgever: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde)
  • V.A.M. van der Burg en C.E.G. ten Houte de Lange, De hoogstaangeslagenen in ‘s Rijks directe belastingen 1848-1917. De verkiesbaren van de Eerste Kamer der Staten, ‘s-Gravenhage/Rotterdam 2004 (uitgever: Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co’s)
  • Sigismund von Quast, Geschichte der Familie von Quast, Braunschweig 1974 (Nachträge)
  • I. Barleben, Geschichte der Familie Lüps, Düsseldorf 1937