De relatie met de familie De Mauregnault verloopt via de familie Eilbracht.

Jhr. Mr. Willem Frederik de Mauregnault, geb. Veere 8 maart 1790, kantonrechter te Naaldwijk, over. Loosduinen 6 Jan. 1878, tr. Naaldwijk 19 maart 1828 Angenita Theodora Eilbracht, geb. Londen 21 juni 1801, ’s’-Gravenhage 2 dec. 1888,dr.van Johan Philip en Jkvr. Johanna Petronella de Mauregnault. Uit dit huwelijk:
l. Jkvr.ElisabethDaniijlla Petronella Johanna de Mauregnault, geb. Naaldwijk 6 aug. 1829, overl. ‘s-Gravenhage 12 jan. 1892.
2. Jhr. Joan Pieter Philip de Mauregnault, geb. Naaldwijk 16 dec. 1831, overl.  a.b. “de Brouwershaven” bij Kaap de Goede Hoop 30 nov. 1849.
3. Jhr. Pieter Daniël Joan de Buvry de Mauregnault, geb. Naaldwijk 18 mei 1834, havenmeester te Probolinggo, ontv. in- en uitvoerrechten in Ned.-Indië, overl. Loosduinen 2 maart 1922, tr. 1e Probolinggo 23 Juli 1885 Wilhelmina Idjon, geb. in Birma 1845, overl. Antwerpen 30 Sept. 1891, dr. van Tok Klek en Jemom; tr. 2e Antwerpen 29 Dec 1892 Wilhelmina Charlotte Wilson, geb. Tandjong Kaleon (Banka) 1 Oct. 1867, overl. Antwerpen 12 dec. 1920, dr. van William Charles en de inlandsche vrouw Kaminah.
4. Jkvr. Johanna Henriette Petronella de Mauregnault, geb. Naaldwijk 30 sept. 1836, overl. ‘s-Gravenhage 20 jan. 1897, tr. Naaldwijk 13 Juli 1871 Mr. Willem Johannes Huygens, geb. ‘s-Gravenhage 6 Sept. 1807, griffier kantongerecht te Naaldwijk, overl. ‘s-Gravenhage 30 Nov. 1884, zn. van Mr. Joannes Henricus en Maria Wilhelmina dela Faille.
5. Jkvr. Susanna de Mauregnault, geb. Naaldwijk 28 Juli 1838, overl.  aldaar 2 Aug. 1838.

VIII. Jhr. Mr. Daniel Pieter de Mauregnault, geb. Kaap de Goede Hoop 19 april 1741, raad, schepen, pensionaris en burgem. van Veere, overl. ‘s-Gravenhage 16 sept. 1823, tr. Veere 12 maart 1775 Elisabeth Johanna Westerwijk Forsborgh, geb. aldaar 4 Jan. 1752, overl. ‘s-Gravenhage 23 febr. 1835, dr. van Mr. Andries en Susanna Magdalena Haack Kerkman.
Uit dit huwelijk tien kinderen o.a.:
2. Jkvr. Johanna Petronella de Mauregnault, geb. Veere April 1779, overl. ‘s-Gravenhage 22 nov. 1842, tr. Vianen 9 Sept. 1800 Joan Philip Eilbracht, geb. Chinsura 25 apriI 1768, kapt.-luit. ter zee, koopman te Batavia 1826, overl. 20 Juli 1831, zn. van Jacob en Johanna Maria Immens.

NA 1926, jg 24, p. 144) NA 1949, jg 42, pp. 60-61.