Huis en Heerlijkheid Odenkirchen
Huis en Heerlijkheid Odenkirchen

Anton Quast, leenman van het huis en de heerlijkheid Odenkirchen, zegelde met een monogram AQ onder een akte uit 1662, die zich momenteel in het Gelders Archief * bevindt (zie aanwijzing in de collectie Muschart).

Het betreft hier geen huis- en hofmerk. Dit zijn volgens het standaardwerk van Pama eenvoudige, op voorwerpen aangebrachte tekens die dienen om een bepaald eigendom aan te geven **. Het huismerk bestaat steeds uit een aantal rechte lijnen, daar zij in hout gekerfd moesten kunnen worden, wat bij ronde of gebogen lijnen bezwaren zou geven (Pama, p. 206). Het zegel van Anton Quast is een wapenschild – dus geen merk – met daarin zijn monogram, een gestileerde “A”. Achter het schild zijn golvende versieringen aangebracht en mogelijk is boven het schild een rangkroon geplaatst, maar dit is niet met zekerheid te bepalen omdat de kwaliteit van de afdruk dit niet toelaat.

 *  Rijksarchief in Gelderland te Arnhem: Gelderse Leenkamer 144 (1662-1665) (2 oktober 1662) en leenkamer van Gelder en Zutphen 32 (31 oktober 1662), in verband met het landgoed ‘De Essenpas’.

 ** C. Pama, Rietstaps Handboek der Heraldiek, Leiden 1987.