Olantigh Towers: The Loudon estate in Kent. The family opens it to the public every summer and are known in the Kent community for their dedication to public service (Source: dailymail.co.uk).

De familierelatie met Loudon loopt via Catharina Elisabeth de Windt. John Francis Loudon, geb. Jogjakarta 17 april 1844, contr. le kl. Binnenl. Best. te Benkoelen (S.W.K.), overl. Oengaran (Semarang) 23 juli 1881, tr. Semarang Catharina Elisabeth de Windt, geb. Benkoelen 2 maart 1859, over. Tandjong Pandan (Billiton) 11 okt. 1890, dr. van James Willem Frederik de Windt en Sie Mieda. J.F. Loudon was de oudste zoon van Hugh Hope Loudon, een van de oprichters van de Billiton Maatschappij in 1860. De laatste was samen met Pierre Jean Landry tot 1864 directeur van deze onderneming (Mollema, J.C., Gedenkboek Billiton, 1852-1927. ‘s-Gravenhage, 1927). Landry richtte in 1842 de bankiersfirma P.J. Landry op aan het Lange Voorhout 14 in Den Haag. Hij was onderdirecteur van het Mauritshuis en mede-oprichter van de Billiton Maatschappij.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw was jonkheer John Hugo Loudon een van de meest vooraanstaande industriële leiders van ons land. Hij was onder meer president-directeur van de Koninklijke Shell, commissaris van Estel/Hoogovens, lid van de Board of Directors van de Amerikaanse Chase Manhattan Bank en lid van de Europese adviescommissie van het Ford-concern.

  • Zie Nederland’s Patriciaat 53 (1967), p. 158-167 en Nederland’s Adelsboek 87 (1998), p. 523-537.
  • M.R.H.Calmeyer en O.Schutte, De Wind, De Windt, De Wint, in De Nederlandsche Leeuw 98 (Is-Gravenhage, 1981).
  • B.Hoff en F.Kenneth Barta, De Windt Families of the West Indies, in The Genealogist 3 ([s.l.], 1982).
  • R.A.U. Quast, genealogie Quast in: De Indische Navorscher jg. 3 (1990), nr. 3.
  • Bert Manders (2010) De ontdekking van Tin op het eiland Billiton, KIT Publishers, Amsterdam, 160p, ill. ISBN 978 94 6022 130 9