I. Jacques Joseph Jonckheer, geb. 26 maart 1769, tr. Anna Maria Leemans, geb. 2 sept. 1769.

II. Corneille Hubert Jonckheer, geb. Wyneghem/Weiningen (prov Antwerpen) 3 nov. 1807, officier van Gezondheid KM, practiserend in de heel- en geneeskunde op Curaçao , lid van de geneeskundige commissie 1846 – 1847, 1851, 1852, fungerend weesmeester (1844), bestuurder (1852, 1853, 1855, 1856, 1857, 1866), curator School der Maatschappij tot Onderwijs (1853), voorzitter Spaar- en Beleenbank (1861, 1868, 1869, 1871), chirurgijn–majoor der schutterij met de rang van 1e luitenant (1850), met de rang van kapitein der schutterij 19 febr. 1850, eervol ontslag 1853, bezitter gronden Jack Evertsz en Klein Piscadera (1863), overl. Curaçao 31 mei 1874, tr. Curaçao 1 aug. 1849 Isabella Salies, geb. in Venezuela omstr. 1832, overl. …, dr. van Juan Salies en Anita Salies.

Uit dit huwelijk onder andere:

III. Corneille Eugène Jonckheer, geb. Bonaire 2 mei 1862, plaatsvervanger kantonrechter op Bonaire nov. 1890 – …, overl. …, tr. Curaçao 26 april 1897 Anna Henriette Jonckheer, geb. Curaçao 12 febr. 1879, overl. Curaçao 30 mei 1959, dr. van Willem August Jonckheer en Catharina Elisabeth Lingstuyl.

Uit dit huwelijk onder andere:

IV. Isabella Belmerine Jonckheer, geb. Willemstad (Curaçao ) 30 sept. 1903 , overl. Curaçao 1 sept. 1955, tr. Anthony Hoogland Stelling Leseur, geb. Curaçao 17 juli 1888, overl. Curaçao 25 dec. 1945, zn. van Hermanus Philippus Leseur en Maria Magdalena Quast.