Kasteel Biljoen van J.H.Willem Lüps
Kasteel Biljoen van J.H.W. Lüps

Ds. Antonius Quast (1682-1751) trouwde (2e) met Johanna Elisabeth Herminghausen (1688-1779). Zij was de dochter  van Ds. Johann Herminghausen en Johanna Lüps. In het omvangrijke werk van historica Dr Ilse Barleben (1937) is een fragment-genealogie van de familie Quast opgenomen. De familie Lüps was een familie van industriëlen. In de negentiende eeuw verwerft de familie Lüps het kasteel Biljoen.

Kasteel Biljoen ligt tussen Veluwe en IJssel nabij het Gelderse Velp in de gemeente Rheden. Dit cultuurhistorische Edele Huis uit de 16e eeuw werd door Karel van Gelre, hertog van Gelre en graaf van Zutphen omstreeks 1530, deels met bouwmaterialen van het nabijgelegen kasteel Overhagen gebouwd op het landgoed Broekerhof (of Broeckerhoeve), dat in 1076 door keizer Hendrik IV aan het kapittel van St.-Pieter te Utrecht was geschonken.

In 1848 koopt baron van Hardenbroek (1807-1871), kamerheer van koning Willem III der Nederlanden, het kasteel. Hij stelde het in 1849 tijdelijk ter beschikking aan Anna Paulowna, de weduwe van koning Willem II. In 1872 verkoopt hij het grootste deel van Biljoen aan een Duitse industrieel J.H.W. Lüps. Hierdoor blijft het geheel uiteindelijk geheel behouden. Gedurende vier generaties blijft het kasteeldomein eigendom van de familie Lüps, die het geheel gedurende 139 jaar uitzonderlijk goed weten te bewaren, tot de laatste mannelijke erfgenaam in 2006 overlijdt. In 2008 wordt dit unieke 162 hectare grote culturele erfgoed, met de steun van de Provincie Gelderland en bijdragen van onder andere het Prins Bernhard Cultuurfonds door de stichting Het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen in zijn geheel verworven. Hierdoor kan het kasteel in zijn oude glorie worden hersteld.

Literatuur: Dr I. Barleben, Geschichte der Familie Lüps, Düsseldorf 1937; A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familien, Groningen 1885-1890.