R.A.U. Juchter van Bergen Quast Diploma SSML

De Orde van Sint-Mauritius en Sint-Lazarus werd op 27 december 1816 door Victor Emanuel van Sardinië ingesteld als een Hof- of Adelsorde. De Orde ging terug op de veel oudere, door Amadeus VI van Savoye gestichte Orde van de Verkondiging die onder Emmanuel Philibert II van Savoye in 1572 weer aan de vergetelheid werd ontrukt. In dat jaar werd de Orde met de oude Kruisridderorde, de Orde van Sint-Lazarus, verbonden. Deze Orde bezat rijke commanderijen. Paus Gregorius XIII keurde de fusie in een Pauselijke Bul goed. De Orde had het karakter van een Ridderlijke Orde en de Ridders moesten acht “kwartieren” of adellijke overgrootouders kunnen aantonen. De Orde had een militair en geestelijk, streng katholiek, karakter. In 1816 werd de Orde een moderne Orde van Verdienste. Er waren drie graden en enige karaktertrekken van de oude adelsorde bleven behouden.

De Orde kwam met de Italiaanse monarchie in 1947 ten val maar de afgezette Koning en de pretendenten bleven de Orde als hun huisorde verlenen. De Orde van Sint-Mauritius en Sint-Lazarus is nu een internationaal actieve Ridderlijke Orde en heeft het oude dynastieke karakter niet verloren (Stair Sainty, 2006). Er zijn over de gehele wereld commanderijen die zich voor liefdadigheid en het propageren van de rechtzinnige katholieke leer inzetten (bron: Wikipedia).

R.A.U. Juchter van Bergen Quast is lid van deze Orde.

Literatuur
Guy Stair Sainty en Rafal Heydel-Mankoo, World Orders of Knighthood and Merit, Burke’s Peerage & Gentry (UK) Limited 2006.