mesdag-zonen-effectenkantoor-aand-1907
Mesdag & Zonen’s Effectenkantoor, januari 1907, aandeel, f 1000,00

Het bankbedrijf van F. Bonktes Gosselaar is door een aantal fusies en overnames opgegaan in wat nu ABN AMRO is. Deze overgang verliep via Mesdag & Zonen’s Effectenkantoor dat werd opgericht op 21 juli 1904.  Mesdag & Zonen’s Effectenkantoor was omstreeks 1850 als effectenkantoor begonnen. Zij hadden een kantoor aan de Oude Boteringstraat. Tussen 1914 en 1924 vormde het enige tijd het lokale effectenkantoor van de Nationale Bankvereniging. In 1944 volgde de overname van het bankbedrijf van F. Bontkes Gosselaar te Groningen en de D.J. Huizinga’s Bank te Loppersum, daarna de fusie  met Groeneveld’s Bank te Winschoten. Het kantoor in Groningen werd het hoofdkantoor. De samenwerking met Huizinga wilde niet vlotten en werd beëindigd, waardoor de naam vanaf 1955 Mesdag en Groeneveld’s Bank werd. Dit was een chique bank in Groningen die zich lang afzijdig trachtte te houden van de Nederlandse grootbanken.

Midden jaren zestig verwierf de bank nieuw kapitaal door deelneming van de Nederlandse Overzee Bank N.V. en raakte zo toch betrokken bij de overnames. Per 1 januari 1970 werden de filialen in de stad en elders in de provincie opgenomen in de Bank Mees en Hope N.V. en later werd dat Mees-Pierson, nu ABN AMRO Bank N.V.

Martje Jantiena Gosselaar, geboren 17 april 1872, dr. van Bontko Gosselaar en Grietje Bleeker, huwde op 13 Dec 1893 Gerhardus Juchter geb. 29 Aug 1865, overl. 4 Dec 1917.

Literatuur: M. Duijvendak en B. de Vries, Groninger Historische Reeks, 25, Stad van het Noorden, Groningen in de twintigste eeuw, Groningen 2004, p. 297.