De Pruisische staatsmann en bankier Ludolf Camphausen liet rond 1850 in Brühl een indrukwekkende villa als zomerresidentie in Italiaanse landhuisstijl bouwen. In 1893 verkocht hij de villa weer.In de jaren daarna volgde verschillende verbouwingen en uitbreidingen. De villa in Bonn was rond 1900 eigendom van Arthur Camphausen, plv. voorzitter van de Kölnischen Rückversicherungs-Gesellschaft en lid van de raad van toezicht van de A. Schaaffhausen’schen Bankverein in Keulen. De relatie met het geslacht Camphausen lopen via Ds. Antonius Quast, geb. Odenkirchen, ged. Wickrathberg 19 juli 1682, student te Duisburg 19 sept. 1699, rector Latijnse school te Wickrathberg 1710 tot 1718, predikant te Schwanenberg (Reichsherrschaft verbonden met Wickrath) 1718, overl. ald. tussen 26 mei en 17 dec. 1751.

Brühl - Villa - Camphausen - Kaiserstraße 1
Brühl – Villa – Camphausen – Kaiserstraße 1
Brühl - Kaiserstraße -7 - Voormalig koetsiers- en bedienden-huis van de villa Camphausen
Brühl – Kaiserstraße 7 – Voormalig koetsiers- en bedienden-huis van de villa Camphausen
Villa Camphausen – Mainzer Straße, Bonn