De familie Eilbracht is op de eerste plaats bekend is uit de driedelige Reformations-Geschichte van de in 1825 overleden dominee Johann Arnold von Recklinghausen. Daarnaast uit een artikel in Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, jaargang 7 (1958), Heft 4. Verder uit genealogisch onderzoek van Regina Auf’m Kampe. Ook het historisch en genealogisch tijdschrift De Navorscher heeft – in de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw – enkele keren over de familie Eilbracht geschreven.

Johann Eilbracht, geboren op 4 februari 1543 op de Eilbrachtshof, studeert in Herford, Münster en Düsseldorf, tot slot aan de universiteit van Rostock. Hij wordt monnik bij de Franciscanen in Herford, gaat mee met de leer van Luther en wordt rector van de stadsschool in Horn, nu een deel van Dordmund (1571-1578). Daarna is hij predikant in het naburige Schwalenberg (1578- ontslagen wegens echtbreuk in 1587), in Haan bij Solingen waar hij de eerste gereformeerde predikant is (1590-1593), Wermelskirchen bij Remscheid (1593-1599), Odenkirchen bij Mönchen-Gladbach (1599-1602) en Hoch-Emmerich, nu deel uitmakend van Duisburg (1602-1624).

In Hoch-Emmerich is hij de derde predikant. De Navorscher noemt Pyrmont in 1588-1589 zijn eerste predikantsplaats en 1601 als aanvangsjaar van zijn prediking in Hoch-Emmerich. Op de synode van Elberfeld in 1592 bevestigt Eilbracht een aanhanger te zijn van het gereformeerde geloof. In Odenkirchen is Florenz Haihard von Boetzelaer zijn ‘Patron’. In 1610 neemt hij namens het graafschap Moers deel aan de algemene synode van Duisburg.

Het geslacht Eilbracht is een aantal keren geparenteerd met het geslacht Quast.

Casparus Eilbracht, geboren in 1575 in Horn, is na zijn studie aan de universiteit van Herborn, in 1600 predikant in Sittard en Heinsberg, in 1602 als opvolger van zijn vader in Odenkirchen waar hij in 1627 wordt verdreven, in 1628 in Oijen (volgens de predikantenlijst van Oijen is hij daar van 1633 tot 1636) en van 1635 tot zijn overlijden in 1640 in Bemmel. Hij trouwt in 1601 in Randerath Anna Coenen, in 1658 in Wijchen overleden. zijn dochter, Sibilla, geboren in 1614 in Odenkirchen, trouwt eerst met Johannes Rentmunde, heer van Leppenbroek en daarna met Anton Quast.

Johannes Eilbracht is in 1602 in Odenkirchen geboren en na een 47-jarige ambtsperiode in één gemeente in 1677 in Wickenrathberg overleden. Hij huwt voor de eerste keer met Anna Kämmerling, waarvan de dochter Sibilla trouwt met Johannes Quast.

Godefridus of Gottfried Eilbracht volgt in 1677 zijn vader in Wickenrathberg op en overlijdt er in 1721. Hij trouwt Odilia Quast.