I. Nils Poulsen Faarup, geb. in Denemarken 31 dec. 1820, scheepskapitein, overl. aan boord van de Amerikaanse bark “Ricot”op reis van Nederland naar Curaçao 25 nov. 1855, tr. Martha Elisabeth Walbaum, geb. Curaçao 8 dec. 1829, overl. ald. 12 maart 1912, dr. van Johann Conrad Walbaum en Johanna Magdalena Graval.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Catharina Faarup, geb. Curaçao 29 juni 1849, overl. ald. 24 jan. 1924.

2. Johann Conrad, volgt IIa.

3. Paul, volgt IIb.

4. Johanna Magdalena Faarup, geb. Willemstad 23 april 1854, overl. Curacao, tr. Curaçao 16 mei 1873 Johan Peter Eskildsen, geb. Willemstad 8 okt. 1838, klerk van de tweede rang 1862, commies-boekhouder ter administratie van financiën, tevens secretaris van de gouvernementsbank 1878, hoofdcommies ter administratie van financiën, tijd. waarn. administrateur van financiën (1883), districtmeester 4e district op Curaçao (1887), 1e luitenant der Stedelijk schutterij 1877, secretaris Societeit Casino 1882, ridder 4e kl. Borstbeeld van de Bevrijder (Venezuela, 1887), overl. Curaçao 11 okt. 1906, zn. van Jens Eskildsen en Gijsbertha Elisabeth Apitsz Muskus.

5. Nelly Poulina Faarup, geb. Curaçao 18 maart 1856, overl. ald. 14 nov. 1856.

IIa. Johann Conrad Faarup, geb. Curaçao 27 juni 1856, lid Firma Faarup & Gorsira, ridder 4e kl. Borstbeeld van de Bevrijder (Venezuela, 1893), overl. Curaçao 7 okt. 1913, tr.  1e Curaçao 12 juni 1873 Helena Quast, geb. Curaçao 1 dec. 1854, overl. Curaçao 23 juli 1875, dr. van  Jan Frederik Quast en  Johanna Dorothea Wijs; tr. 2e Curaçao 17 nov. 1877 Anna Clemencia Geertruida Oduber, geb. Aruba 28 mei 1856, overl. Curaçao 25 maart 1924, dr. van Frederik Oduber en Elisabeth Quant.

Zijn Curaçao 22 nov. 1897 erkende zoon uit Eugenia van Coevenhoven:  Willem Johann Faarup, geb. Curaçao 26 juli 1877, overl. Curaçao 12 sept. 1923, tr. St. Eustatius 16 dec. 1901 Catharina Victoria de Geneste, geb. Bovendorp (St. Eustatius) 26 april 1878, dr. van William Henry de Geneste en Martilda de Windt.

IIb. Paul Faarup, geb. Curaçao 8 maart 1853, klerk (1878), griffier kantongerecht, tevens fung. notaris en hypotheekbewaarder op Bonaire 1878 – 1884, 1e commies ter griffie van het Hof van Justitie 1884 – 1888, gezaghebber van St. Eustatius 1888 – 1894, overl. Curaçao 2 april 1903, tr. Aruba 26 april 1879 Anna Catharina de Veer, geb. Aruba 17 juni 1862, overl. …, dr. van Johannes Abraham de Veer en Clementina Albertina Marcial.