OPIn Nederland’s Patriciaat worden genealogieën opgenomen van families die tenminste gedurende de laatste 150 jaar onafgebroken een vooraanstaande rol in de Nederlandse samenleving hebben gespeeld. Ze treden tot op de huidige dag op de voorgrond met prominente bestuurders, wetenschappers, officieren of zakenlieden.

In 1910 begon D.G. van Epen, directeur van de N.V. Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek, met de uitgave van Nederland’s Patriciaat. Na zijn overlijden in 1930 werd de uitgave van Nederland’s Patriciaat voortgezet door de daartoe gevormde Stichting Nederland’s Patriciaat en vanaf 1945 door de Stichting Centraal Bureau voor Genealogie. Inmiddels zijn de genealogieën van bijna 1.800 geslachten in de reeks gepubliceerd (bron: Centraal Bureau voor Genealogie).

De familie Juchter van Bergen Quast is een aantal keren gelieerd aan families die in Nederland’s Patriciaat zijn opgenomen (jaargang, jaar, familie – relatie met familie):

  • jg. 11, 1920, Balfour van Burleigh (Quast)
  • jg. 3, 1912, Lijst,  families Eilbracht, Lüps en De Waal Malefijt (Quast)
  • jg. 24, 1938 Jarman (Quast)
  • jg 32, 1946 Jutting (Kuiperi->Quast)
  • jg. 38, 1952 Beaujon (Quast)
  • jg. 52, Crommelin (Neuman ->Quast)
  • jg. 53, Loudon (De Windt -> Quast)
  • jg. 54, 1968 Van Meeteren (Quast)
  • jg. 54, 1968 De Veer (Quast)
  • jg. 75, 1991 Nolst Trenité (Van Bergen)
  • jg. 76, Roscam Abbing (Gosselaar ->Van Bergen)

De desbetreffende deeltjes zijn te raadplegen in het familie-archief.