Jan Hendrik Quast (1773-1825)  Johan Anton Quast (1803-1859) - Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag
Jan Hendrik Quast (1773-1825)
Johan Anton Quast (1803-1859) – Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag
Maria Jacoba Luydens (....-....) Cornelis Ringeling Quast (1811-1849) - Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag
Maria Jacoba Luydens (….-….) Cornelis Ringeling Quast (1811-1849) – Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag

De adelsaanspraken van de familie worden onder andere gegrond op een tijdens de procedure door de familie ingebrachte verklaring van het Pruisische Heroldsamt  van 5 januari 1892, waarvan de gouverneur van de Nederlandse Antillen een gewaarmerkt afschrift heeft gemaakt op 11 mei 1959. In deze verklaring wordt de adoptie genoemd en een afstamming gegeven. Mevrouw N.C. Römer-Kenepa, destijds hoofd van het Centraal Historisch Archief, heeft in haar brief van 16 september 1996 (kenmerk CHA 9-57) verklaard dat het “afschrift is ondertekend door de Gouverneur drs. A.B. Speekenbrink die in de periode 1957-1961 gouverneur van Curaçao is geweest”.Het door de gouverneur opgestelde afschrift is in de vorm van een notariële akte gedeponeerd op 9 maart 1993 (1) Akte van depot d.d. 11 maart 1997, notaris J.K. Schmitz (voetnoot 38 op p. 376 van Nederlandsche Genealogieen). Mr Juchter van Bergen Quast en  Dr  A.F. Paula hebben in de archieven van de gouverneur geen verwijzing naar dit afschrift teruggevonden.