Odenkirchen kaart detailDe Duitse genealoog C. Goeters heeft na jaren van onderzoek in de lokale archieven in en rond Düsseldorf de eerdere onderzoeken van Krafft met belangrijk nieuw materiaal heeft aangevuld. De neerslag van het jarenlange intensieve speurwerk van Goeters is gepubliceerd in de Indische Navorscher (1990) met vermelding van de desbetreffende door Goeters ontdekte bronnen (1). Het is Goeters die de stamreeks op basis van authentieke bronnen wist op te voeren tot Werner Quast, leenman van de abdij Gladbach (genoemd onder meer 1566), zijn zoon, Antonius Quast (2) (genoemd 1604), leenman, en kleinzoon Johann Quast (3) (genoemd 1648), aedilis, leenman en stadhouder van Odenkirchen. Deze bewezen stamreeks is ook in het Duitse adelsboek vermeld.

(1) Met name: Stadtarchiv Mönchengladbach, Erbbücher H1,2,10,12,13, Erbbuch 1614-1620 H12, fol. 616/617 (29 mei 1620).

(2) Stadtarchiv Mönchengladbach, Erbbücher H10.

(3) Stadtarchiv Mönchengladbach Erbbücher, Protokoll 24/11/1637.