De familie Quast is een van oorsprong Duitse adellijke familie (Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon XI, 2000), die zich in de achttiende eeuw op de Nederlandse Antillen vestigde en daar tot het koloniale patriciaat werd gerekend (A.J.C. Krafft, Historie en Oude Families van de Nederlandse Antillen, Het Antilliaans Patriciaat, ‘s-Gravenhage 1951). In het midden van de twintigste eeuw vestigde de familie zich weer in Nederland.

Op 16 maart 1789 verhief Karl Theodor, keurvorst van de Palts en van Beieren, Johann Anton Quast (1761-?) – neef van ds. J.C.A. Quast (1718-1790), van wie de huidige generaties afstammen – in de adelstand onder toekenning van het predicaat “von”. Tijdens het rijksvicariaat van deze keurvorst, dat duurde vanaf het overlijden van keizer Jozef II op 20 februari 1790 tot de kroning van keizer Leopold II op 9 oktober 1790, werd daaraan op 1 september van dat jaar nog de titel Freiherr toegevoegd. Aangezien de keurvorst handelde in de hoedanigheid van rijksvicaris, was de aan J.A. Freiherr von Quast verleende titel een rijkstitel. Opvallend zijn de onmiskenbare verwijzingen naar het verblijf in de West in het aan hem door de keurvorst toegekende wapen.

  • Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon XI (2000)
  • A.J.C. Krafft, Historie en Oude Families van de Nederlandse Antillen, Het Antilliaans Patriciaat, ‘s-Gravenhage 1951
  • Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW), Repertorium Familiewapens van Bekende Nederlandse Geslachten, Een overzicht van de wapens van de adel, het patriciaat en aanverwante geslachten van het Koninkrijk der Nederlanden, ‘s-Gravenhage/Rotterdam 2001
  • KNNGW, Nederlands Wapenboek – Quast, I, ‘s-Gravenhage 1998
  • KNGGW, Nederlandse Genealogieen 11, ‘s-Gravenhage 1996
  • KNGGW, Nederlandse Genealogieen 13, ‘s-Gravenhage 2005
  • KNGGW, Kwartierstatenboek III, ‚’s-Gravenhage, 1993
  • KNGGW, Kwartierstatenboek IV, ‘s-Gravenhage/Rotterdam 2000
  • V.A.M. van der Burg en C.E.G. ten Houte de Lange, De hoogstaangeslagenen in ‘s Rijks directe belastingen 1848-1917. De verkiesbaren van de Eerste Kamer der Staten, ‘s-Gravenhage/Rotterdam 2004