Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander met koningsmantel, april 2013 © RVD; foto: Koos Breukel
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander met koningsmantel, april 2013 © RVD; foto: Koos Breukel

Koning Willem-Alexander stamt af van verschillende Duitse geslachten. In deze bijdrage wordt de afstamming belicht van het geslacht Von Quast, dat behoort tot de oude adel uit Anhalt en een gelijknamig stamhuis had nabij Lindau. Een aardige anekdote over de grootvader van koning Willem-Alexander wordt verteld door de  familiegenealoog Sigismund von Quast (brief  d.d. 29 april 1998 in familie-archief):

Übrigens kenne ich lhren Prinzen Bernhard ganz gut, da ich mit ihm zusammen in einem Zimmer im Schulerheim des Arndtgymnasiums in Berlin Dahlem gewohnt habe. Seit damals habe ich niemals einen Menschen kennen gelernt, der ein solches Gedächtnis wie er gehabt hatte.

Het eerst bekende lid van het geslacht is Ulricus Quast, die 1315 in een oorkonde wordt genoemd (Riedel, Cod. Dipl. Brandenburg. A 13,6). Eén tak is met Joachim Quast auf Garz in de zestiende eeuw naar het Rijnland getrokken. De afstammingslijn is aan het licht gebracht door mr. W.W. van Valkenburg (De voorouders van Claus von Amsberg in: De Nederlandsche Leeuw, 2/3,83e jrg. 1966) en F.W. Euler (Die Ahnen von Claus von Amsberg, zur Hochzeit im Niederländischen Königshaus in: Archiv für Sippenforschung, Heft 21, 32e jrg., 1966). Genoemde onderzoeken zijn aangevuld met gegevens van de genealogen von Weltzien en Schack (Wolf Lüdeke von Weltzien, Familien aus Mecklenburg und Vorpommern (Nagold 1989-), 4 delen; H. Schack, Beiträge zur Geschichte der Grafen und Herren von Schack, 1884 – 1928). Een kwartierstaat van het geslacht Von Amsberg is onder meer opgenomen in het Kwartierstatenboek II van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (‘s-Gravenhage 1993). Met betrekking tot het geslacht Van Oranje-Nassau wordt verwezen naar het Nederlands Adelsboek, waarin een verder literatuuroverzicht is opgenomen.

Stamreeks Von Quast – Zijne Majesteit de Koning.

I. Georg von Wuthenow, auf Cegeletz, ovl. voor 1562, tr. 2e Margarethe von Quast, ovl. na 1534.

II. N.N. von Hünicken, tr. N.N. von Wuthenow.

III. Cuno von Hünicken, auf Eckstedt, tr. Margarethe von Vielroggen, dr. van Achim, auf Larich/Prignitz en N.N. von Lochow.

IV. Jakob von Barnewitz, auf Gross und Klein Glinicke, ovl. 1593, zn. van Marcus, auf Gross und Klein Zieten en Dorothea von Barfuss, tr. 1559 Anna von Hünicken.

V. Jochim von Barnewitz, geb. Gross Zieten 03-02-1563 auf Gross Zieten, Geheimrat en Hofmeiser in Deense dienst, ovl. Nyksping 22-03-1626, tr. Nyksping 22-03-1620 Oelgard von Pentz, geb. Warlitz 19-02-1594, vrouwe van Rudbjerggaard en Fritzholm, ovl. Luebz 06-07-1654, dr. van Hartwig en Ilsabe von Daldorf.

VI. Friedrich von Barnewitz, geb. Rudbjerggaard 17-07-1622, auf Rudbjerggaard, Kriegscommissar en Amtmann in Deense dienst, ovl. Rudbjerggaard 22-09-1653, tr. Kopenhagen 29-11-1648 Ida Grubbe, geb. Vestervig 27-03-1627, vrouwe van Tostrup, ovl. Kopenhagen 1702, dr. van Jörgen, heer van Tostrup en Magdalena Rud. Noord-Jutland, ovl. 1679, zn. van Knut, Vogt kuf Lakolm, en Else Vind, tr. 23-08-1665 Magdalene Sibylle von Barnewitz, geb. Aalholm, ovl. Kopenhagen 1677.

VII. Jens Rodsteen, geb. 1639 kanselarijraad in Deense dienst en landrechter in Noord-Jutland, ovl. 1679, zn. van Knut, Vogt kuf Lakolm, en Else Vind, tr. 23-08-1665 Magdalene Sibylle von Barnewitz, geb. Aalholm, ovl. Kopenhagen 1677.

VIII. Georg Heinrich von Lehsten, geb. 1655, auf Wardow, Wesselstorf, Ridsenow en Wustenfelde, Pfandkerr van Liibz en Crivitz, Geheimrat en Obermarschall in keizerlijke en Mecklenburgse dienst, ovl. 1696, zn. van Hans Friedrich, auf Wardow, Cchönow, Ridsenow, Wesselstorf, Zahmen, Striesenow, Dölitz en Boddin, en Ilsabe von Oertzen, tr. 1682 Magdalene Sybille Rodsteen, geb. 1668, vrouwe van Rudbjerggaard, ovl. 1716.

IX. Georg Hinrich von Lehsten, geb. 1693 auf Wardow, luit.-kolonel in Zweedse dienst, ovl. 1757, tr. 1716 Margarethe Ernestine von Schack, geb. 1688, Konventualin van het adellijk Klooster Preetz, ovl. 1756, dr. van Hartwig, auf Dörphof, Subbe en Bystorp, en Ida von Ahlefeldt.

X. Friedrich Ludwig von Vieregge, geb. 1695 auf Lantow en Cubzien, luit.-kolonel in Deense dienst, ovl. 1777, zn. van Karl Matthias, auf Rossewitz u. Lindenberg, luit.-kolonel in Deense dienst, en Sophie Auguste von Warnstädt, tr. Laage 21-10-1740 Magdalene Ilse Cibylle von Lehsten, geb. 08-12-1718, ovl. 16-06-1777.

XI. Friedrich Leopold von Vieregge, geb. Subzin 23-12-1762, Fideikommissherr auf Steinhausen mit Politz, kamerheer van de groothertog van Meckienburg, ovl. Wismar 24-02-1847, tr. le 02-11-1798 Ernestine Julie von Both, geb. Rohlstorf 1770, ovl. Naumburg 06-01-1806, dr. van Ludwig Hermann Carl Friedrich en Bernhardine Albertine Regina von Hopfgarten.

XII. Mattias (Otto Wilhelm) von Vieregge, auf Steinhausen, geb. Naumburg 02-03-1802, auf Steinhausen, ovl. Steinhausen 28-01-1845, tr. Wülffel 25-07-1828 Elise Louise Friederike Johanne Freiin von Oldershausen, geb. Wülffel 18-12-1805, ovl. Ludwigslust 25-09-1870, dr. van Freiherr Adolf August Wilhelm, auf Oldershausen, commandant van Göttingen, en Friederike Caroline Ernestine von Wurmb.

XIII. Leopold Adam Otto (Karl Wilhelm Christian) von Vieregge, Fideikommissherr auf Steinhausen, geb. Steinhausen 15-12-1832, kamerheer en ceremoniemeester van de groothertog van Mecklenburg-Schwerin, ovl. Steinhausen 04-12-1893, tr. Schwerin 10-01-1862 Agnes Freiin von Gutschmid, geb. Klein Wolmsdorf 20-05-1842, ovl. Gleinitz 22-05-1924, dr. van Felix Theodor August Freiherr von Gutschmidt, auf Tamm en Cäcilie Gräfin von Bassewitz.

XIV. Wilhelm Karl Friedrich August Louis von Amsberg, geb. Rostock 15-01-1865, Oberforstmeister in Mecklenburgse dienst, ovl. Bad Doberan 25-02-1929, zn. van Gabriel Ludwig Johann, generaal-majoor in Mecklenburgs-Cchwerinse dienst, en Marie Friederike Charlotte von Passow, tr. Steinhausen 23-07-1889 Elise Hedwig Alexandrine von Vieregge, geb. Steinhausen 21-01-1866, ovl. Bad Doberan 12-04-1951.

XV. Claus Felix Friedrich Leopold Gabriel Julius August von Amsberg, geb. Rehna 01-09-1890, planter te Njesani, Tanganjika, ovl. Jasebeck 19-12-1953, tr. Dötzingen 04-09-1924 Gosta Julie Adelheid Marion Marie Freiin von dem Bussche-Haddenhausen, geb. Döbeln 26-01-1902, dr. van Freiherr Georg, luit.-kolonel in Saksische dienst, en Gabrielle Marie Amalie Leontine Freiin von dem Bussche-Ipenburg.

XVI. Claus George Willem Otto Frederik Geert, prins der Nederlanden, jonkheer van Amsberg, geb. Dötzingen 06-09-1926, tr. Amsterdam 10-03-1966 Beatrix Wilhelmina Armgard, koningin der Nederlanden 1980 – 2013, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld, geb. Soestdijk 31-01-1938, dr. van Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, koningin der Nederlanden, 1948-1980, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg, prinses van Lippe-Biesterfeld en Bernhard Leopold Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter, prins van Lippe-Biesterfeld, prins der Nederlanden.

XVII. Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden (30 april 2013-), Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg (Utrecht, 27 april 1967).