Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/clients/a5a003231b07f2047c06e7f2ef5a7740/web/jvbq/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5941
Blog – Juchter van Bergen Quast

Inleiding

De familie Quast is een van oorsprong Duitse adellijke familie (Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon XI, 2000), die zich in de achttiende eeuw op de Nederlandse Antillen vestigde en daar tot het koloniale patriciaat werd gerekend (A.J.C. Krafft, Historie en...

Loudon

De familierelatie met Loudon loopt via Catharina Elisabeth de Windt. John Francis Loudon, geb. Jogjakarta 17 april 1844, contr. le kl. Binnenl. Best. te Benkoelen (S.W.K.), overl. Oengaran (Semarang) 23 juli 1881, tr. Semarang Catharina Elisabeth de Windt, geb....

Rudolph Andries Ulrich Juchter van Bergen Quast

R.A.U. Juchter van Bergen Quast, LLM, president Familienverband der Freiherren von Quast Distinctions National Knight and Chancellor in The Netherlands, Order of the Knights of Rizal Malteser International Medal of Commitment, Sovereign Military Hospital Order of...

Platen-Hallermund

Die Herren und Grafen von Platen sind ein altes pommersches Adelsgeschlecht von Rügen, das 1252 erstmals urkundlich mit dominus Otto, advocatus des Fürsten Jaromar II. von Rügen (1255 auch Otto cum plata genannt) erscheint. Die Stammreihe beginnt um 1396 mit Hennig...

Orde van Sint-Mauritius en Sint-Lazarus

De Orde van Sint-Mauritius en Sint-Lazarus werd op 27 december 1816 door Victor Emanuel van Sardinië ingesteld als een Hof- of Adelsorde. De Orde ging terug op de veel oudere, door Amadeus VI van Savoye gestichte Orde van de Verkondiging die onder Emmanuel Philibert...

Oudere stamreeks

I. Kerstien Quast, auf Garz, tr. N.N. II. Albrecht Quast, auf Garz, tr. N.N. von Schlieben. III. Joachim von Quast, auf Garz, tr. Catharina von Bocholtz [dr. Wilhelm von Bocholtz en Elisa von Hertefeld] IV. Werner Quast, leenman van de abdij Gladbach vanaf 1566,...

Alexander Ferdinand Ludolf von Quast

Ferdinand von Quast (1850-1934), a successful German infantry General, almost succeeded in inflicting a heavy defeat upon the British at Lys during the German Army’s major Spring offensive of 1918. Quast entered the army in 1870 and had risen to...

Family Association of the Barons Von Quast

Het Freiherren-wapenschild, vermeerderd met een schildhoofd van goudhermelijn, is geregistreerd door het Department of Arts and Culture van de republiek Zuid-Afrika en gepubliceerd in de Government Gazette No. 37653 van 23 mei 2014, onder Government Notice No. 380,...

Gerhardus Fredericus Eilbracht

EILBRACHT, (G.F.) als lithograaf een der verdienstelijkste kunstenaars van onzen tijd, over wiens verscheiden ik in den Algemeene Konst- en Letterbode van 13 Januarij, 1854, het volgende vermeld vind: ‘Eenige dagen geleden overleed, te ‘s Gravenhage, de gunstig...

Buitenplaats Leevliet

De buitenplaats “Leevliet” is waarschijnlijk kort na 1725 door de schilder Carel de Moor (1655 – 1738) gebouwd. Toen hij op 16 februari 1738 overleed, werd zijn zoon Karel Izak eigenaar van “Leevliet”. Ook hij was schilder van beroep. Karel Izak de Moor overleed op 25...

Heerlijke rechten

  In het werk van C.E.G. ten Houte de Lange, ‘Heerlijkheden in Nederland‘ wordt een heerlijkheid beschreven als: “een conglomeraat van rechten en plichten die betrekking hebben op het bestuur van een bepaald territorium en die in particuliere handen...

Quastenhof / Niberg

Caspar QUAST, lidmaat Wickrathberg 30 augustus 1682, beleend met Niberg/Quastenhof te Wickrathberg 11 februari 1715. Artikel in bewerking

Juchter-tweelingen in Riga – Die Rigaer Zwillinge

In de “Kieler Nachrichten” vom 27 januari 1952 wordt verslag gedaan van een bijzondere ontmoeting tussen twee leden van de familie Juchter, te weten Pieter Juchter uit Nederland en Arved Juchter uit Riga. De Nederlandse Juchters komen via Jever uit...

Jonckheer

I. Jacques Joseph Jonckheer, geb. 26 maart 1769, tr. Anna Maria Leemans, geb. 2 sept. 1769. II. Corneille Hubert Jonckheer, geb. Wyneghem/Weiningen (prov Antwerpen) 3 nov. 1807, officier van Gezondheid KM, practiserend in de heel- en geneeskunde op Curaçao , lid van...

Dr M.W. Holtrop, econoom en president van De Nederlandsche Bank

Holtrop, Marius Wilhelm, econoom en president van De Nederlandsche Bank (Amsterdam 2-11-1902 – Haarlem 1-4-1988). Zoon van Jan August Holtrop, acteur, en Elisabeth Philippina Brouwenstijn (bij notariële akte van 15-6-1867 naamswijziging in Van Gelder), actrice....

Lindoro Cristoffel Kwartsz

Lindoro Cristoffel Kwartsz, waarnemend gezaghebber van Aruba, plantage eigenaar, notaris, plaatvervangend kantonrechter, consul van Venezuela; secretaris, thesaurier en oprichter van de Aruba Goudmaatschappij (zie bijlage onder), ridder in de orde van Oranje-Nassau,...

De Mauregnault

De relatie met de familie De Mauregnault verloopt via de familie Eilbracht. Jhr. Mr. Willem Frederik de Mauregnault, geb. Veere 8 maart 1790, kantonrechter te Naaldwijk, over. Loosduinen 6 Jan. 1878, tr. Naaldwijk 19 maart 1828 Angenita Theodora Eilbracht, geb. Londen...

Eilbracht

De familie Eilbracht is op de eerste plaats bekend is uit de driedelige Reformations-Geschichte van de in 1825 overleden dominee Johann Arnold von Recklinghausen. Daarnaast uit een artikel in Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, jaargang 7...

Protected: Genealogie

Password Protected

To view this protected post, enter the password below:

Van Raders

De stamreeks begint met Simon Rater (Rathers) zu Blumenau die vanaf 1592 wordt vermeld als student te Helmstedt. Zijn achterkleinzoon Christophel Ernst von Raders (1703-1785) trad in Statendienst en werd zo de stamvader van de in de Nederlanden gevestigde tak van het...

Heldewier

De relaties lopen onder meer via de Anna Sophia Daal.  Jan Hendrik Quast, geb. Curaçao 16 nov. 1773, cadet kanonnier W.I.C. 1789, le luitenant art. 1795, lid Kleine Raad 1803, overl. Curaçao, 9 aug. 1825, tr. ald. 28 aug. 1796 Maria Jacoba Luydens, van Curaçao, dr....

F. Bontkes Gosselaar, bankier te Groningen

Het bankbedrijf van F. Bonktes Gosselaar is door een aantal fusies en overnames opgegaan in wat nu ABN AMRO is. Deze overgang verliep via Mesdag & Zonen’s Effectenkantoor dat werd opgericht op 21 juli 1904.  Mesdag & Zonen’s Effectenkantoor was omstreeks...

Literatuur

Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon XI (2000) A.J.C. Krafft, Historie en Oude Families van de Nederlandse Antillen, Het Antilliaans Patriciaat, ‘s-Gravenhage 1951 (uitgever: M. Nijhoff) C.E.G. ten Houte de Lange, Repertorium Familiewapens van Bekende...

Genealogie De Bary

Inleiding. Het is opmerkelijk dat over het voorkomen van de geslachtsnaam De Bary, en varianten, in Nederland weinig is geschreven. Terwijl daar, gezien de opgave van personen in C. von Bary; “Beiträge zur Geschichte der Bary-Barry (Antwerpen 1927), alle...

Faarup

I. Nils Poulsen Faarup, geb. in Denemarken 31 dec. 1820, scheepskapitein, overl. aan boord van de Amerikaanse bark “Ricot”op reis van Nederland naar Curaçao 25 nov. 1855, tr. Martha Elisabeth Walbaum, geb. Curaçao 8 dec. 1829, overl. ald. 12 maart 1912, dr. van Johann...

De blanke radjas van Sarawak

De relatie tussen de familie Quast en de blanke radjas van Sarawak loopt via de familie De Windt. Jan Frederik Quast, geb. Curaçao 2 mei 1778, overl. ald.12 aug. 1811, tr. Johanna Elisabeth Semerel, ged. Curaçao 21 jan. 1780, begr. ald. 20 dec. 1814, dr. van Pieter...

Villa’s Camphausen (Brühl en Bonn)

De Pruisische staatsmann en bankier Ludolf Camphausen liet rond 1850 in Brühl een indrukwekkende villa als zomerresidentie in Italiaanse landhuisstijl bouwen. In 1893 verkocht hij de villa weer.In de jaren daarna volgde verschillende verbouwingen en uitbreidingen. De...

De Pruisische bankier en premier Camphausen

De relatie met de bankier en politicus G.L. Camphausen loopt via Ds. Antonius Quast, geb. Odenkirchen, ged. Wickrathberg 19 juli 1682, student te Duisburg 19 sept. 1699, rector Latijnse school te Wickrathberg 1710 tot 1718, predikant te Schwanenberg (Reichsherrschaft...

Afstamming van Zijne Majesteit de Koning uit het geslacht Von Quast

Koning Willem-Alexander stamt af van verschillende Duitse geslachten. In deze bijdrage wordt de afstamming belicht van het geslacht Von Quast, dat behoort tot de oude adel uit Anhalt en een gelijknamig stamhuis had nabij Lindau. Een aardige anekdote over de grootvader...

Relaties met families in Nederland’s Patriciaat

In Nederland’s Patriciaat worden genealogieën opgenomen van families die tenminste gedurende de laatste 150 jaar onafgebroken een vooraanstaande rol in de Nederlandse samenleving hebben gespeeld. Ze treden tot op de huidige dag op de voorgrond met prominente...

Kasteel Biljoen

Ds. Antonius Quast (1682-1751) trouwde (2e) met Johanna Elisabeth Herminghausen (1688-1779). Zij was de dochter  van Ds. Johann Herminghausen en Johanna Lüps. In het omvangrijke werk van historica Dr Ilse Barleben (1937) is een fragment-genealogie van de familie Quast...

Landgoed Niederheid

Landgoed Niederheid heette oorspronkelijk ‘Heiderhof’ en ligt in de buurt van wat vroeger het dorp Holthausen was. De naam was aan de natuur te danken, die destijds veel heide bevatte. Niederheid was een riddervrij (“Ritterfrei”) landgoed, ook...

Protected: Bundesarchiv

Password Protected

To view this protected post, enter the password below:

Havezate Oosterbroek

Havezaten In de 17e eeuw mocht ook de Drentse adel zich verenigen in het ridderschap, het bestuur van Drenthe en medebestuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Om tot het ridderschap toegelaten te worden moesten de ouders van adel zijn en in het bezit zijn...

De familie Balfour of Burleigh

  I. Sir James Balfour (of Montwhanie), Lord Pittendreich (county Fife), geb. omstr. 1520, extraordinary Lord of Session (1561), ordinary Lord (1565), clerk-register, deputy governor van het kasteel te Edinburgh (1567), Lord President Court of Session (1567), overl....

Adelslexikon

Tussen 1972 en 2008 verschenen in de reeks Genealogisches Handbuch des Adels, die wordt uitgegeven door de Stiftung Deutsches Adelsarchiv, 17 delen van het bekende Adelslexikon. In dit Adelslexikon werden alle “noch blühenden oder nach 1800 erloschenen”...

Oudste generaties genealogie Quast

Historici, kunsthistorici en genealogen die onderzoek doen in de periode voorafgaande aan de achttiende eeuw, staan vaak voor grote uitdagingen. Er is veel verdwenen en bijvoorbeeld beeldenstormen, de Reformatie en klimatologische omstandigheden hebben hun sporen...

Johann Caspar Adolf Quast

QUAST (Johan Caspar Adolf) was in 1770 predikant te Wickradsberg (Rijnprov.), een rijksvrije heerlijkheid, maar vertrok in dat jaar naar Curaçao, te W. door W.D. Camphausen Dan. fil. opgevolgd. 3 Jan. 1771 verschijnt Q. in den kerkeraad en uit zijn stukken blijkt, dat...

Heroldsamt

De adelsaanspraken van de familie worden onder andere gegrond op een tijdens de procedure door de familie ingebrachte verklaring van het Pruisische Heroldsamt  van 5 januari 1892, waarvan de gouverneur van de Nederlandse Antillen een gewaarmerkt afschrift heeft...

Jan Frederik Quast

Gezaghebber Jan Frederik Quast (Frits) in zijn kantoor. Quast bestuurde Aruba van 1920 tot 1928. Onder zijn bestuur vestigden zich Lago en Eagle op het eiland en begon de nieuwe tijd. (artikel in...

Ulrich Rudolph Quast

U.R. Freiherr von Quast is onder meer bekend geworden om de ontwikkeling van een revolutionaire opsporingsmethode, voor het eerst toegepast in de roemruchte ‘orenzaak’, die 1986 voorpaginanieuws in De Telegraaf was. Hierbij werd voor het eerst in Nederland...

Civiel proces

In het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie (2005) bekritiseert R.G. de Neve de adeldom van een groot aantal tot de Nederlandse adel behorende families, die destijds zijn erkend of verheven. De Neve belicht in negatieve zin de geslachten Van der Dussen,...

Onderzoeken C. Goeters

De Duitse genealoog C. Goeters heeft na jaren van onderzoek in de lokale archieven in en rond Düsseldorf de eerdere onderzoeken van Krafft met belangrijk nieuw materiaal heeft aangevuld. De neerslag van het jarenlange intensieve speurwerk van Goeters is gepubliceerd...

Monogram Anton Quast, leenman van Odenkirchen

Anton Quast, leenman van het huis en de heerlijkheid Odenkirchen, zegelde met een monogram AQ onder een akte uit 1662, die zich momenteel in het Gelders Archief * bevindt (zie aanwijzing in de collectie Muschart). Het betreft hier geen huis- en hofmerk. Dit zijn...

Relatie met het oer-adellijke geslacht Quast

Met brief van 24 augustus 1998 is de verwantschap tussen de in het Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon XI (2000) beschreven tak Quast (de onderhavige tak) en de in het Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser (1904) behandelde Duitse tak...

Adoptie en titelovergang

Er zijn interessante aspecten verbonden aan de adoptie en titelovergang van Johann Anton Freiherr von Quast op de kapitein der artillerie Jan Hendrik Quast (1773-1825). Ten eerste kan men zich afvragen of de adoptie met Koninklijke Beierse toestemming leidt tot...

Inlijving in de Nederlandse adel

Door de familie Quast is in de jaren negentig een verzoek gedaan om omzetting van hun Duitse adellijke titel in een Nederlandse. Deze procedure wordt ‘inlijving in de Nederlandse adel’ genoemd. De hoogste bestuursrechter, de Afdeling Rechtsspraak van de...

Aspecten van de verheffing in de Rijksadelsstand

In het adelsdiploma van de familie Quast wordt gesproken van een verheffing (Standeserhöhung). De conclusie mag niet getrokken worden dat de familie daaraan voorafgaand niet tot de adel werd gerekend. Bij bestudering van het werk van Freiherr von Freulichstahl ( Georg...

Echtpaar Quast – Von Bocholtz

In het bekende werk van A. Fahne over de familie Von Bochholtz, ontbreekt het echtpaar Joachim von Quast – Catherina von Bochholtz. Hoewel dit jammer is, zegt dit verder niets. De daarin opgenomen gegevens hoeven immers niet compleet te zijn. Het is zelfs volstrekt...

Alexander Hume, of Manderstone, de jure Earl of Dunbar

George Home, 1st Earl of Dunbar (c.1556–1611) was, in the last decade of his life, the most prominent and most influential Scotsman in England. His work lay in the King’s Household and in the control of the State Affairs of Scotland and he was the King’s...